ИНФО
* Полињата со ѕвездичка се линкови или слики со пример, кликнете на текстот означен со ЖОЛТА боја
ПОТРЕБНИ ПРОГРАМИ
 
Преземете БЕСПЛАТНО * µTorrent Free.
Препорачани видео плеери * BS.Player FREE или  *VLC Player

Бесплатен * 7zip зип програм.


ПРЕЗЕМАЊЕ ФИЛМОВИ
За да го олесниме преземањето на филмовите ги пакуваме во една зип папка.
Преземате папка Филм+Превод/и во која имате торент линк и превод/и во зип формат.

 

  • Преземете ја папката и отпакувајте ја * Extract here (Слика 1) која е со оригиналниот наслов на филмот од торентот и преводот во зип.
  • Кликнете го торент линкот.
  • При преземање на торентот * Одштиклирајте.(Слика 2) ги сите полиња освен * Филмот. (Слика 2)
ВАЖНО
  • ПОЧЕКАЈТЕ ДА СЕ ПРЕЗЕМЕ ФИЛМОТ,  вообичаено истиот се презема во папката (Downloads) доколку истата не сте ја промениле.
  • Отпакувајте го саканиот преводот кој е во зип формат * Extract here (Слика 1) и доколку побара кликнете на копчето * Yes to All. (Слика 3),
 
 
(Слика 1)
 
(Слика 2)
 
(Слика 3)

 

Уживајте во гледањето.


 
ПРЕВОДИ
Knowing.2009-1-MK - македонски превод
Knowing.2009-2-SR-KIR - српски кириличен превод
Knowing.2009-3-SR - српскохрватски латиничен превод
Knowing.2009-4-EN - англиски превод

 
ОБЈАСНУВАЊА
 
Сите преводи се проверени и одговараат на филмот преземен од нашата страна.
Сите преводи се прилагодени за сите видео плеери и телевизори, слободно гледајте македонски и српски кирилично.
Преводите на сите филмови се декодирани, нема повеќе споени зборови во речениците, нема чудни букви.
Во некој филм може да се случи да има вграден превод обично англиски или да не го чита автоматски преводот, тогаш преводот треба да се внесе мануелно.
Вообичаено во папката ставаме Текстуална датотека (Vgraden Angliski - English Loaded).
За промена на превод кај некои плеери се внесува со * Влечење (BS Player, VLC media player) а во други со кликање десен клик на плеерот побарајте * Subtitles или * Load Subtitles и внесете го преводот.  
За гледање на ТВ со УСБ преводот треба да го најдете преку копчето subtitle на вашиот далечински и да го внесете мануелно.
Во некои ситуации кога сакате да го гледате филмот на ТВ, заградите [  ] на * Фолдерот  од филмот не ги препознава и го прави истиот да изгледа празен, едноставно избришете ги истите.

 

Времетраење: ја покажува должината на филм од почеток до крај, каде е наведена и големината на филмот изразена во MB (мегабајти) или GB (Гигабајти).
Резолуција: прочитајте повеќе на Википедија * 1280x720 (720p) HDV, * 1920x1080 (1080p) FHD

ТОП ФИЛМОМИ

 

 
ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ ЗНАЦИ ЗА КАТЕГОРИИ НА ФИЛМОВИ КОИ СЕ ПРИКАЖУВААТ
 
 

Доколку сеуште ви треба помош слободно контактирајте ме